Remont kościółka św. Anny

Zakończyły się prace związane z projektem pt. "Remont dachu i elewacji, wraz z izolacją poziomą fundamentów kościoła św. Anny w Końskowoli"

Zrealizowanie tego projektu, który przywrócił dawny blask murom świątyni szpitalnej, możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 250 tysięcy złotych (w ramach programu Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, Priorytet Ochrona Zabytków) oraz ofiarności parafian.

Poniżej przedstawiamy wyniki prac renowacyjnych. Fotografie, prezentujące przebieg projektu, zostały zaprezentowane w zakładce "Przebieg prac"

Jeszcze na wiosnę 2013 r. kościółek św. Anny wyglądał tak:

.

Dzięki projektowi, kościółek odzyskał należny mu blask:

Poniżej przedstawiamy fotografie, przedstawiające stan sprzed (maj 2013) i po realizacji (listopad 2013) projektu:

1% na odnowę kościoła św. Anny
TODK "Fara Końskowolska"
KRS 0000220451

www.konskowola.eu