Opis i cele projektu renowacji kościółka św. Anny

W dniu 27 listopada 2012 r. Parafia w Końskowoli złożyła akces do konkursu, organizowanego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Dziedzictwo Kulturowe - Ochrona Zabytków", składając wniosek pt. "Remont dachu i elewacji, wraz z izolacją poziomą fundamentów kościoła św. Anny w Końskowoli".

W dniu 31 stycznia 2013 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu. Wniosek parafii uzyskał 75,33 pkt i został wybrany do dofinansowania. Przyznana kwota wsparcia oznaczona została na 250 tys. złotych.

Projekt renowacji kościoła św. Anny stanowi element szerszego zamierzenia, związanego z odnową najcenniejszych zabytków Końskowoli. W latach 2008-2010 dokonano inwentaryzacji zabytków, związanych z zespołem kościoła św. Anny. Równolegle, w 2010 r. rozpoczął się projekt odnowy kościoła farnego w Końskowoli.

1. Kościół św. Anny; 2. Dwór Tęczyńskich; 3. Szpital dla ubogich; 4. Ratusz; 5. Kościół farny; 6. Folwark

Remont zespołu kościoła św. Anny ma na celu utworzenie w zachodniej części Końskowoli miejsca umożliwiającego organizację imprez kulturalnych o znaczeniu ponadlokalnym. Absolutnym warunkiem realizacji tego zamierzenia było zabezpieczenie świątyni przed zawilgoceniem murów i wpływami opadów atmosferycznych. Następny etapem byłoby utworzenie przed świątynią placu, umożliwiającego m.in. organizację koncertów oraz plenerów plastycznych. Końcowym etapem tego zamierzenia byłby remont XVIII wiecznego budynku szpitala (na planie poniżej w kolorze niebieskim):

% na odnowę kościoła św. Anny
TODK "Fara Końskowolska"
KRS 0000220451

www.konskowola.eu