Badania archeologiczne "Fary Końskowolskiej"

Od 2010 roku TODK "Fara Końskowolska", dzięki wsparciu swoich członków, darczyńców oraz darowiznom z tytułu 1% podatku, wspierania prowadzenie badań archeologicznych, poszerzających naszą wiedzę o historii Końskowoli.

Celem niniejszej strony jest także informowanie o wniosku o dofinansowanie, jaki "Fara Końskowolska" złożyła do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w ramach priorytetu "Ochrona zabytków archeologicznych".

Przedmiotem projektu, przedstawionego w konkursie organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, jest opracowanie wyników badań archeologicznych, przeprowadzonych w mauzoleum Zofii księżnej Lubomirskiej. Informacje dotyczące tego projektu prezentowane są w zakładce "Badania w mauzoleum Lubomirskiej"

Zapraszamy także do zapoznania się z materiałem zdjęciowym, prezentującym przebieg prac archeologicznych w kościele farnym. Prace te - w ramach których archeolodzy odnaleźli m.in. relikty gotyckiej, murowanej świątyni z XV wieku, bez wątpienia zmieniły nasz stan wiedzy na temat początków historii Końskowoli.