Publikacje

O wynikach prac archeologicznych, prowadzonych w Końskowoli dzięki wsparciu stowarzyszenia, traktują następujące publikacje:

  • dr hab. Małgorzata Grupa, "Liturgical vestments from excavations ich churches in Warsaw and Końskowola", w: "Fasciiculi Archaeologiae Historicae Fasc. 23 (2010) - kliknij, aby przeczytać

  • mgr. Rafał Niedźwiadek "The historical development of Końskowola - Kształtowanie przestrzeni miejskiej w Końskowoli", w: "Analecta Archaeologica Ressoviensa", tom. 7, 2012 - kliknij, aby przeczytać

  • mgr. Rafał Niedźwiadek "Zespół sakralny w Końskowoli", w: "Kościoły, cerkwie i klasztory Lubelszczyzny w świetle badań archeologicznych", Lublin 2013.